Akkoord over toekomst van Antillen

bron: Trouw

WILLEMSTAD - Minister-president Jan Peter Balkenende (R) en minister-president van Aruba Nelson Oduber (L) tijdens de Ronde Tafel Conferentie maandagavond. Door de protesten en een bommelding is de conferentie verplaatst naar Marinebasis Parera. Balkenende heeft op de conferentie 'belangrijke afspraken' gemaakt over de 'zekerstelling van de toekomst van de mensen op de Antillen'. Dat is gebeurd met de ondertekening van een akkoord tussen Nederland, de Nederlandse Antillen, Aruba en de vijf Antilliaanse eilanden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Premier Jan Peter Balkenende heeft maandagavond (lokale tijd) op Curaçao ’belangrijke afspraken’ gemaakt over de ’zekerstelling van de toekomst van de mensen op de Antillen’.

Dat is gebeurd met de ondertekening van een akkoord tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba.

De conclusies van de Ronde Tafel Conferentie bieden garanties voor de manier waarop de rechtspraak wordt geregeld in de nieuwe staatkundige structuur van de Antillen. Daarnaast wordt gezorgd voor een ’gezonde startpositie’ doordat Nederland onder voorwaarden een groot deel van de schulden van de eilanden overneemt.

In 2009 zal er verder worden gewerkt aan de daadwerkelijke invulling van de akkoorden en moeten verdere afspraken over de nieuwe staatkundige structuur worden gemaakt. Op basis daarvan wordt duidelijk wanneer de nieuwe staatkundige structuur zal ingaan.

De Antillen hopen dat alles in 2010 is afgerond. Nederland wil zich echter niet vastleggen op een datum. Balkenende: „We hebben nieuwe slagen gemaakt voor de toekomst van het Koninkrijk. Maar het werk is nog niet af.”

In 2005 is afgesproken dat de eilanden gaan werken naar een nieuwe staatkundige structuur waarbij Curaçao en Sint Maarten autonome landen binnen het Koninkrijk worden. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden bijzondere gemeenten binnen het Koninkrijk.