Cft maakt procedurele afspraken over begrotingen 2009

Willemstad - De leden van het College financieel toezicht (Cft) hebbenvorige week een zeer kort bezoek gebracht aan de ministerraad en aande bestuurscolleges van Curaçao en St. Maarten. Het Besluit tijdelijkfinancieel toezicht Nederlandse Antillen, Curaçao en St. Maarten tradop 10 december in werking, en vanaf die datum staan ook het Land,Curaçao en St. Maarten onder toezicht van Cft. Tijdens het bezoekmaakte het College met alle entiteiten procedurele afspraken metbetrekking tot de begrotingen van 2009.

Met de minister van Financien sprak het College onder meer af dat de door de Staten vastgestelde begroting nog vóór de kerst aan het Cftwordt aangeboden. Na ontvangst daarvan zal het College deze begrotingformeel van een advies voorzien. Ook is afgesproken dat te zijner tijdhet Land zal zorgen voor een ordentelijke overdracht van taken aan deBES-eilanden en de toekomstige landen Curaçao en St. Maarten.