Depla voorzitter Koninkrijksspelen

Willemstad - Paul Depla (43, wethouder Sport in de gemeente Nijmegen)is benoemd tot voorzitter van de Stichting Koninkrijksspelen voor deJeugd. Er nemen uit elke rijksdeel (Nederland, Aruba en de NederlandseAntillen) zo'n 135 sporters en begeleiders deel aan deKoninkrijksspelen. Depla krijgt tijdens zijn voorzitterschap te makenmet de bestuurlijke veranderingen op de Antillen en de mogelijkedoorwerking daarvan op de sportwereld.