Executie CEMS-ambulances dreigt

Willemstad - Als de overheid in januari niet over de brug komt, zal de Girobank overgaan tot parate executie (zonder tussenkomst van de rechter) van alle ambulances en onroerende goederen van de Curaçao Emergency Medical Services (CEMS).

Dat zegt Eric Garcia, algemeen directeur van de Girobank NV, belangrijkste schuldeiser van de CEMS. Hoewel de Girobank geen inzicht wil geven in de totale achterstand van hypotheekbetalingen, zegt Garcia dat het geduld nu op is. De directeur beseft dat het ambulancevervoer een vitaal onderdeel is van de Curaçaose samenleving, maar 'het is de overheid die daar verantwoordelijk voor is, niet de bank'.

,,We staan niet te trappelen om te executeren", aldus Garcia, "en we begrijpen de moeilijke positie van de CEMS, maar je kunt niet in een Mercedes of BMW rijden als je maar een KIA kunt betalen. Vanwege de feestdagen zullen we voor 31 december waarschijnlijk niets doen, dat is maatschappelijk onverantwoord", zegt de Girobank directeur, "maar in januari moet het probleem opgelost zijn". Hij heeft een boodschap van deze strekking deze week ook meegedeeld aan de verantwoordelijke gedeputeerde van Volksgezondheid Humphrey Davelaar (PNP).
Eric Garcia hoopt dat de overheid inziet dat het zo niet langer kan, maar zegt geen aanwijzingen te hebben dat dit besef er is: "deze gedeputeerde handelt niet snel", aldus de directeur.

Dick Drayer in gesprek met Eric Garcia (3'28")