heropening Huis van Bewaring Bonaire

Op dinsdag 16 december a.s. zullen minister Hirsch Ballin van Justitie (Nederland) en minister Dick van Justitie (Nederlandse Antillen) in aanwezigheid van Gezaghebber Thodé (Bonaire) het Huis van Bewaring op Bonaire heropenen.

Als de staatkundige vernieuwingen in werking treden en Bonaire onderdeel vormt van Nederland, zal de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Nederlandse ministerie van Justitie ook verantwoordelijk worden voor het gevangeniswezen op de BES-eilanden. Vooruitlopend op die nieuwe situatie is het Huis van Bewaring reeds gedeeltelijk gerenoveerd. Met deze renovatie wordt ook toegemoet gekomen aan internationale regels die aan detentiecapaciteit worden gesteld.