Kankerfonds PWF haalt twee ton op

bron: Antilliaans Dagblad

Willemstad - De jaarlijkse collectemaand september van het Prinses Wilhelmina Fonds (PWF) heeft een bedrag van 233.000 gulden opgebracht. Het zijn de belangrijkste inkomsten om de stichting te kunnen blijven bekostigen.

Opgericht in 1949, geeft de stichting al 59 jaar begeleiding aan patiënten met kanker. Ook geeft de stichting voorlichting over de ziekte. ,,Het meeste geld komt ten goede aan de patiënten. Alle diensten die PWF verleent, zijn gratis en daarom is de collecte zo belangrijk voor onze organisatie”, zo stelt directrice Yvonne Verbrugge.

Slechts een deel wordt gebruikt voor het salaris van de sociaal werkers. Zo wordt er onder andere vervoer van de patiënten geregeld die voor behandeling soms dagelijks naar het ziekenhuis moeten. Ook hulpmiddelen worden verstrekt aan de hulpbehoevenden zoals rolstoelen en prothesen. Minder bedeelde zieken krijgen voedselpakketten. Ook bedrijven en instanties zijn in de collectemaand benaderd.