Norbert George: Kritiek op begroting 2009

Norbert George van de Democratische partij heeft stevige kritiek geuit op de begroting 2009 van het Bestuurscollege (BC). Naast het feit dat de voorman van de Democraten een meerjaren visie mist, een kompas zoals hij dat noemt, waarin de begroting is ingebet, vindt George dat de begroting ook een verankering mist doordat er geen jaarrekening 2007 (of eerder) aan ten grondslag ligt.


Het College Financieel Toezicht (CFT) heeft informeel 'meegekeken' bij het opstellen van de begroting voor 2009 en advies daarover gegeven. Over de inhoud van dat advies laat het CFT zich niet uit, aldus de secretaris van het College Financieel Toezicht, Ray Thuis.

In het nu volgende vraaggesprek praat Dick Drayer met Norbert George over zijn kritiek en met Ray Thuis, secretaris van het College Financieel Toezicht (CFT), die mee heeft gekeken over de schouders van het BC bij het opstellen van de begroting voor 2009 (6'57").