SMOC Eist van overheid: "Zorg dat ISLA eigen energie opwekt!"

bron: SMOC
Op 1e Kerstdag waren urenlang enorme vlammen met kilometers zwarte roetwolken uit de Isla-fakkels zichtbaar over het gehele eiland. De oorzaak bleek net als vorige week de energiecentrale BOO te zijn, die geen stroom en stoom kon leveren aan Isla. Hierdoor moest Isla plat en moesten alle raffinaderij-procesgassen naar de fakkels gevoerd worden om te worden verbrand.

Omdat de fakkelcapaciteit van Isla volstrekt onvoldoende is en stoom ontbreekt is de verbranding van deze enorme hoeveelheid gassen onvolledig en veroorzaakt dit metershoge vlammen met zwarte roet, lawaai en stank. 

Een Canadees onderzoek door de Canadian Public Health Association heeft aangetoond dat er tijdens zo'n "total black-out" zo'n 250 verschillende giftige stoffen de lucht ingaan, waaronder: fijn stof, zware metalen (chroom, arseen, vanadium) , aromatische koolwaterstoffen, kooldioxide, koolmonoxide, zwaveldioxide en waterstofsulfide (geur van rotte eieren). Stank, hoesten, braken, benauwdheid, prikkende en tranende ogen, huidirritatie (jeuk, ontsteking, eczeem), misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid zijn direkte gevolgen. 

Op langere termijn veroorzaken de stoffen onder andere depressie, bloedafwijkingen, vroeggeboorte, hartaanval, longkanker en vroegtijdige dood. De woordvoerder van de Isla, ex-gezaghebber Kenneth Gijsbertha verklaarde dat er geen giftige stoffen de lucht ingaan. Hij heeft geen benul van wat hij zegt of heeft opdracht dit te zeggen. In beide gevallen een schande voor de Isla, de multinational die weer opzichtig kadootjes uitdeelt aan de kinderen die zij ondertussen verstikt en vergiftigt. 

De afdeling "Komunikashon i Informashon di Gobiernu di Korsou" deelde bij de vorige uitval (nog geen week geleden!) in een persbericht mee dat Isla "hopi huma pretu den e barionan pabou di refineria" veroorzaakt en zij vraagt om begrip voor de situatie. Ook dat is een schande. Begrip waarvoor? De milieudienst is onbereikbaar. Geen enkele informatie over wat er aan de hand is, wat er de lucht ingaat, wat je moet doen, hoe lang het gaat duren etc. Onbehoorlijk bestuur!

Diezelfde overheid heeft het goed gevonden dat de raffinaderij voor de levering van stoom, electriciteit, lucht en water vanaf 2003 volledig afhankelijk is geworden van de energiecentrale BOO. Deze constructie om nutsvoorzieningen in een apart bedrijf (los van Isla) onder te brengen is hoogst ongebruikelijk en zeer ongewenst. Nederlandse deskundigen van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) hebben dit uitgebreid gerapporteerd in de slepende rechtszaken die SMOC, samen met de Stichting Humanitaire Zorg nu al ruim 3 jaar voert tegen Isla en overheid.

SMOC zal de overheid officieel verzoeken om ervoor te zorgen dat deze rampzalige constructie direct wordt opgeheven. Dat kan contractueel, of door de Isla te verplichten om een back-up te realiseren voor stoom en electriciteit. Een eigen stoomgenerator bij Isla in combinatie met noodstroomaggregaten zou het fakkelen in belangrijke mate kunnen beperken. Daar is iedereen bij gebaat. Iedere onderbreking bij BOO is nu oorzaak van grote problemen bij Isla en dus bij bewoners (en toeristen!) onder de rook. 

Dat is nergens voor nodig.