Positief advies Cft voor ontwerpbegrotingen 2009 BES-eilanden

bron: CFT

Het College financieel toezicht (Cft) heeft deze week een positief advies uitgebracht over de ontwerpbegrotingen 2009 van de drie BES-eilanden: Bonaire, St. Eustatius en Saba. De ontwerpbegrotingen die deze eilandgebieden bij het Cft hebben ingediend, voldoen aldus aan de eisen die in artikel 16 van het Besluit tijdelijk financieel toezicht BES zijn neergelegd.

De bestuurscolleges van de eilandgebieden zullen nu, conform de afgesproken procedure, hun ontwerpbegrotingen binnenkort behandelen in de respectievelijke eilandsraden. Bonaire heeft dit al gedaan, en de andere eilanden volgen binnenkort. Hierna worden de vastgestelde begrotingen - inclusief eventuele amendementen - ter finale goedkeuring aan het Cft voorgelegd. Zodra deze finale goedkeuring is verleend, kunnen de eilandgebieden beginnen met het uitvoeren van hun begrotingen.

Met deze goedkeuring is het Cft van oordeel dat een volgende stap is gezet op de vorig jaar ingeslagen weg naar gezondere overheidsfinanciën. Het verder verbeteren van het financieel beheer is een andere, belangrijk stap. Het nieuwe administratieve systeem dat onlangs operationeel is geworden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zal een belangrijke bijdrage aan dit verbeteringsproces leveren. Op basis van dit systeem verlopen namelijk alle bancaire transacties online. Dit biedt de eilandgebieden de kans om een betere greep te hebben en te houden op hun begrotingsuitvoering.