Rekenkamer waarschuwt: Onafhankelijkheid bij land Curaçao niet gewaarborgd

bron: Amigoe

Willemstad - De Algemene Rekenkamer Nederlandse Antillen (ARNA) heeft nu al bij drie gelegenheden gewaarschuwd voor mogelijke politieke invloeden bij benoemingen van leden van de Rekenkamer na de aanstaande staatkundige wijzigingen.

Tot nu toe is er niets mee gedaan.

In december 2007 en op 5 november 2008 heeft de ARNA het Bestuurscollege aangeschreven met haar ‘bedenkingen’. Op 26 november werd in een uiterste poging ook de Eilandsraad erbij betrokken en aangeschreven. Het draait allemaal om de concept-Staatsregeling voor het nieuwe land Curaçao, dat nauw aansluit bij de tekst van de Nederlandse grondwet. In Nederland echter, worden leden van de Rekenkamer politiek benoemd, omdat het bij grondwet is toegestaan dat de Tweede Kamer bij benoemingen afwijkt van de aanbevelingslijst van de Rekenkamer.

In de Antillen heeft de aanbevelingslijst ‘een bindend karakter’, stelt de ARNA; een bepaling dus die Nederland niet kent. Aldus heeft de Nederlandse Antillen een verdere invulling gegeven aan de vereiste onafhankelijkheid van de Rekenkamer door politieke benoemingen als ongewenst aan te duiden. Dat is vastgelegd in de Landsverordening ARNA van 2002. De voorzitter en de secretaris van de Rekenkamer maken zich ernstig zorgen en vrezen dat met de uit de Nederlandse grondwet overgenomen bepaling in de concept-Staatsregeling voor Curaçao, de verworven onafhankelijkheid van de politiek wordt ingeperkt.