Sookoo: Curaçao in ‘fortuinlijke positie’

bron: Antilliaans Dagblad

Willemstad - Enerzijds is er sinds de goedkeuring van de slotverklaring met Nederland en de daarmee gepaard gaande schuldvermindering sprake van toegenomen vertrouwen, maar anderzijds is er onzekerheid over de uitkomst van het referendum.

Woorden van voorzitter Bas Kooijman van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) gisteren bij de eindejaarslunch van de werkgeversorganisatie in het Hilton. ,,Conditio sine qua non is een positieve uitslag van het geplande referendum.”

De VBC had Suresh Sookoo -topman van RBTT Financial Group op Trinidad - uitgenodigd als hoofdspreker. Hij ging in op de ‘Global financial crisis and its impact on the Caribbean’. Die gevolgen zijn er zeker. Er is geen ontkomen aan, aldus Sookoo. Het toerisme zal ‘zonder discriminatie’ worden aangetast. Curaçao bevindt zich financieeleconomisch gezien volgens hem nog in een ‘fortuinlijke positie’, in verband met de afspraken die zijn gemaakt met Nederland.

Sookoo heeft het dan over de staatkundige afspraken, waarbij Curaçao land wordt. De bankier gaat er dan van uit dat de schuldverlichting van 3,1 miljard gulden doorgaat. Dit zal volgens hem gunstig uitpakken voor het investeringsklimaat. Kooijman zei te hopen dat het politieke besluit om de ambtenaren van beide bestuurslagen te behouden niet zal leiden tot een ‘ineffectief, bureaucratisch en kostbaar apparaat’. Vanuit een politiek perspectief is zo’n beslissing misschien nog verdedigbaar, zei hij, maar het is de vraag of het algemeen belang hiermee is gediend. ,,Wij van de particuliere sector geloven dat dit een unieke kans was voor een meer evenwichtige en duurzame financiële en sociaaleconomische ontwikkeling met meer welvaart voor ons eiland.” Een algemeen overheidsfonds was verstandig geweest, zoals landen als Singapore,
Noorwegen, de Verenigde Arabische Emiraten en China hebben. Zo’n fonds moet juist in vette jaren worden opgebouwd om in de magere jaren gebruikt te worden.

De ‘bailout’ door Nederland en de groei van het toerisme bieden de mogelijkheden, zoals in het verleden de rijke olie- en later offshorejaren. Niet vergeten moet worden, waarschuwde Kooijman, dat de meerjarenplan-financiering van Nederland in 2012 ten einde loopt.