VBC: transportkosten nog steeds te hoog

De Vereniging Bedrijfsleven Curacao (VBC) hekelt de oproepen van bestuurders en politici aan de private sector om de prijzen van goederen en diensten te verlagen in het licht van de dalende olieprijzen.

Het is echter kort door de bocht, volgens het VBC, om te stellen dat de prijzen van producten omlaag moeten omdat de internationale olieprijzen zijn gedaald: "beseft moet worden dat de oorzaken van de sterke prijsstijgingen van producten in 2008 op Curaçao niet alleen te wijten zijn aan de stijging van de internationale olieprijzen maar dat ook andere basisgrondstoffen en producten almede binnenlandse factoren daar debet aan zijn"

Volgens bestuurslid Joop Kuster van de VBC is een daling alleen te verwachten als de prijzen in de transport sector omlaag gaan, en daar is vooralsnog geen sprake van.

Dick Drayer sprak met Joop Kuster en vroeg hem naar de reden waarom de VBC haar prijzen niet verlaagd (3'39").