VIA nu echt van de baan

bron: RNWO, caribische redactie

Minister Van der Laan in gesprek met Hans Andringa (3'45'')
Reactie van Glenn Helberg tegenover Désirée Martis (2'59'')

De aparte registratie van Antilliaanse probleemjongeren is van de baan. De op de Antillen gehate Verwijsindex Antillianen (VIA) wordt vervangen door een systeem waar alle probleemjongeren in worden opgenomen, ongeacht hun etnische afkomst. Registratie van etniciteit wordt in ieder geval voorlopig achterwege gelaten.
De VIA was bedoeld om Antilliaanse en Arubaanse probleemjongeren in de Nederlandse steden te registreren in een databank ter ondersteuning van de hulpverlening. Maar van meet af aan stuitte de regeling op fel verzet van de Antilliaanse politiek en belangenorganisaties in Nederland.
De algemene databank (VIR) is volgens minister Eberhard van der Laan van Integratie een volwaardig alternatief. De plannen voor de VIR zijn aangepast aan de wensen van de 21 Antillianengemeenten. "Hij wordt zo aangekleed, dat er zeven criteria bijkomen. En gemeenten gaan naast de hulpverleners meedoen in het meldsysteem."
Zo moet worden bereikt dat jongeren die verhuizen of zich niet inschrijven in het bevolkingsregister toch zijn op te sporen. Er staat niet bij of iemand een Antilliaan is, verzekert de minister. "Maar je vindt als Rotterdamse hulpverlener of je 'klantje' eerder klantje was in Den Helder of Amsterdam."
Broertjes en zusjesEen andere aanpassing die op verzoek van de gemeenten is ingebracht, is dat de index niet ophoudt bij 23-jarige leeftijd. "We gaan ook kijken hoe we door kunnen gaan met hulpverlening nadat de jongere 23 is geworden." Verder wordt gekeken hoe jongere broertjes en zusjes van de probleemjongeren bij de hulpverlening betrokken kunnen worden. "Onder het motto: voorkomen is beter dan genezen."

Minister Van der Laan sluit niet uit dat de etniciteit van probleemjongeren in een later stadium alsnog wordt geregisteerd. Dat hangt af van de ervaringen met het nieuwe systeem en de uitkomst van de discussie in het kabinet. "Die discussie hebben we losgemaakt van de discussie over de Antillianenindex."

De Organisatie voor Caribische Nederlanders (OCAN) is blij met het besluit van het Nederlandse kabinet. Voorzitter Glenn Helberg zegt: "Eindelijk gerechtigheid. Nu naar de inhoud: hulpverlening, leer- en werktrajecten en zorgtrajecten." De discussie over registratie van etniciteit wacht hij voorlopig rustig af. "We zullen zien wat er gaat gebeuren."