Akkoord met VIR

Bron: Amigoe

Willemstad - De ministerraad heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel voor de Verwijs Index Risicojongeren (VIR). Dit voorstel van minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) houdt in dat de meldingen die binnenkomen bij hulpinstanties over risicojongeren worden geregistreerd en uitgewisseld.

Zo'n verwijsindex zou moeten bijdragen aan sneller en beter samenwerken van hulpverleners en gemeenten. In de praktijk komt het regelmatig voor dat meerdere hulpverleners uit verschillende gemeenten zich bezighouden met dezelfde jongere.

Rouvoet vindt dat deze instanties informatie met elkaar zouden moeten delen en de hulpverlening aan de jongere onderling zouden moeten afstemmen. Soms werken organisaties onwetend van elkaars activiteiten langs elkaar heen en wisselen ze informatie onvoldoende uit. Met de VIR die nu naar de Tweede Kamer gaat voor behandeling wil men dit voorkomen.