Antillianen en Arubanen hebben stemrecht in Nederland

Bron VNW

De Vertegenwoordiging van Nederland in de Nederlandse Antillen heeft naar aanleiding van vragen over het stemrecht van Antillianen in Nederland duidelijk gemaakt dat iedereen met een Nederlands paspoort stemrecht heeft in Nederland vanaf het moment van inschrijving bij een Nederlandse gemeente bij verkiezingen voor de Tweede Kamer, Gemeenteraad, Provinciale Staten en referenda.

Zowel Antillianen, die wonen één van de vijf eilanden, als op Aruba woonachtige Arubanen – die kunnen aantonen dat zij in totaal minstens tien jaar ingeschreven hebben gestaan in een Nederlandse gemeente mogen elk vier jaar meedoen aan Tweede Kamerverkiezingen. Dat kan elektronisch of per stembrief bij de Vertegenwoordiging van Nederland in de Nederlandse Antillen of de Vertegenwoordiging in Aruba.

Voor wat betreft de verkiezingen voor het Europees Parlement, die op 4 juni 2009 worden gehouden, is het zelfs zo dat alle Nederlanders woonachtig in de Nederlandse Antillen en Aruba (dus ook Antillianen en Arubanen) kunnen stemmen voor de Nederlandse leden van dit
parlement.