Bestuurscollege begint met infocampagne over structuur

Het Bestuurscollege begint nog deze maand met de voorlichtingscampagne over de staatkundige herstructurering, als voorbereiding ook op het referendum, dat rond april zal worden gehouden. De bedoeling is dat iedere woensdagavond in de Openbare Bibliotheek een informatieavond wordt gehouden over de veranderingen die een autonoom Curaçao te wachten staan.

In eerste instantie zal de voorlichting door gedeputeerde Zita Jesus-Leito worden gegeven, later zullen waarschijnlijk andere deskundigen worden ingeschakeld.
De avonden, voor zowel groepen, organisaties als individuen, duren van zeven tot negen uur.