Bon Futuro: Geld voor nieuwbouw niet meer ‘aanwezig’

Verschillende Nederlandse POK-delegatieleden hebben bij hun bezoek aan Bon Futuro geschrokken gereageerd op de mededeling van minister van Justitie David Dick dat de geplande 12 miljoen gulden voor nieuwbouw niet meer ‘aanwezig’ is en vrezen dat er nu dus een gat ligt van 25 à 30 miljoen om de faciliteiten op niveau te brengen. Volgens de minister is dit geld gebruikt voor andere doeleinden, omdat het bedrag niet toereikend was voor uitvoering van de bestaande plannen. David Dick stelt dat deze begrotingsaanpassing al geruime tijd geleden met Nederland is overlegd.

Het bezoek aan Bon Futuro is het gevolg van de bezorgdheid van leden van de Tweede Kamer over de humanitaire situatie in de gevangenis. De directie had op verzoek van minister van Jusititie Dick een presentatie voorbereid waarin de verschillende plannen aandacht kregen. Daarna kregen de politici een rondleiding door verschillende blokken van de gevangenis. Oud-minister Remkes (VVD) ontving tijdens de rondgang tot zijn verbazing een papieren noodkreet van één van de gevangenen, die in voorarrest zit.

Volgens van Ineke van Gent van GroenLinks is de situatie in de Bon Futuro gevangenis nog steeds beneden peil. Voor gedetineerden is er geen dagprogramma, jeugdige gevangenen worden niet afzonderlijk bewaard. “Veel papieren plannen, maar weinig concreets”, aldus van Gent “en er moet wel snel iets gebeuren, want de situatie blijft onacceptabel. Er worden nog steeds wapens binnengesmokkeld en er was in oktober nog een dode te betreuren”. De politica van GroenLinks betwijfelt of de mensenrechten, die volgens haar ook voor gedetineerden gelden, wel voldoende gewaarborgd is.