David Dick maakt kennis met Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Maxim Verhagen

bron: Antillenhuis

Den Haag - Gistermiddag was Minister van Justitie David Dick op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag voor een kennismakingsbezoek met de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken, Maxim Verhagen. De twee bewindslieden kenden elkaar wel van gezicht, maar hadden tot nog toe nog geen gelegenheid gehad om persoonlijk met elkaar te spreken.

Naast kennismaking, werden de raakvlakken tussen Buitenlandse Betrekkingen en Justitie gistermiddag tevens besproken. Zo kwamen onder andere aan de orde:

- Het Antilliaanse Visumbeleid voor toeristen die naar de Antillen reizen;
- Een voorstel voor een zg. “Rijksvisumwet”.
Op dit moment bestaat deze wet nog niet. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is bezig met een concept. Minister David Dick zal dit concept ontvangen wanneer het afgerond is, zodat het door hem kan worden bestudeerd. De voordelen voor alle partijen, die een nieuw in te voeren Rijksvisumwet met zich mee zou brengen, werden besproken, zoals een éénduidig beleid voor alle partners binnen het Koninkrijk.