Discussie over ISLA moet gaan over Mensenrechten

De Stichting Humanitaire Zorg (SHZ) en Schoon Milieu Curaçao (SMOC) vinden dat de discussie over de ISLA niet alleen moet gaan over onbehoorlijk bestuur, maar vooral over schending van kind- en mensenrechten.

Dit deelden de woordvoerders van beide stichtingen mee aan drie delegatieleden uit de Tweede Kamer: Hero Brinkman (PVV), Ineke van Gent (GroenLinks) en Bas Jan van Bochhove (CDA), tijdens een informeel overleg gisterochtend in het Avila Hotel.

Volgens Norbert George van SHZ is het relatief makkelijk om onder de noemer ‘good governance’ uit te komen: “zeg dat je een plan aan het maken bent om tot een oplossing te komen en er is al geen sprake van slecht bestuur. Veel beter is het om te situatie te benoemen in het kader van de schending van Mensenrechten. Zorg dat dat benoemd wordt in relatie tot de milieuproblematiek en je kunt er binnen het Koninkrijk niet meer omheen.

Norbert George vindt het merkwaardig dat Nederland op financieel gebied wel dwingende afspraken kan maken met Curaçao en op het gebied van milieu niet. “Draagvlak onder de bevolking van het milieuprobleem is ondergeschikt”, aldus de voorman van de Democraten, “aan een dwingende koers van Nederland in deze zaak en zal uiteindelijk tot meer resultaat leiden. Kijk maar naar het College Financieel Toezicht. Daar is het benoemen van slecht financieel beheer door het Eilandgebied, wellicht ervaren als een harde dobber, maar de zaak wordt nu wel aangepakt. Geen discussie”.

De kamerleden zijn het grosso modo weleens met deze analyse, maar volgens Bas Jan van Bochhove zal het benoemen van de problemen in het kader van de Mensenrechten wel een voorzichtige en goede onderbouwing vereisen: “dat moet helder gekwalificeerd zijn en vereist dus nog wel enige aandacht, niet in de laatste plaats op juridisch vlak”. De CDA-man zal dit bij terugkomst met zijn fractie bespreken.

Ineke van Gent van GroenLinks zal bij terugkomst in Nederland een motie voorbereiden en indienen met de strekking dat Mensenrechten niet geschonden mogen worden binnen het Koninkrijk. “En daarna niet overgaan tot de orde van de dag, wat mij betreft. Er moet gewerkt worden aan een goed alternatief voor de raffinaderij, dat schoon en duurzaam is”, aldus van Gent.