DP: Konket moet eer aan zichzelf houden

bron: Democratische Partij

WILLEMSTAD – De DP heeft op 19 januari j.l. met een brief gericht aan het BC, de publieke discussie gestart omtrent de door het BC benoemde voorzitter van de referendumcommissie, dhr. Armin Konket.

De DP heeft daarbij duidelijk aangegeven hoe zij de zaak beziet vanuit de eigen visie en binnen de kaders waar haar fractie in de eilandsraad door de eed aan is verbonden.

Afgelopen week heeft de DP-fractie vernomen dat dhr. Konket de zaak tracht af te doen met “de oppositie” en “pay back.” Het bezwaar van de DP heeft echter helemaal niets te maken met “oppositie”, nog met het MAN-verleden van dhr Konket. Oppositie en partij politieke aangelegenheden zijn voor de DP in deze discussie geheel irrelevant. Dhr. Konket moet niet om de hete brei heen dansen en de discussie vertroebelen.

Wat wel relevant is zijn de feiten die dhr. Konket vooralsnog niet heeft weten te weerleggen. Allereerst ter zake de belangenverstrengeling in relatie tot zijn functie als hoofd van het Bureau Constitutionele Zaken dat intensief betrokken is bij het herstructerings- en onderhandelingsproces, waarmee hij alles behalve onpartijdig is.
Daarnaast zijn er de recente publieke uitlatingen van dhr. Konket, waarbij hij zelf heeft aangegeven loyaal te zijn aan de huidige politieke regering en ook dat één van de referendumopties (‘nee’) een non-optie. Dit maakt dat hij in deze niet objectief is en kan zijn.

Het uitgangspunt van de DP is simpel. De uitkomst van het referendum mag niet worden beïnvloedt of afhankelijk worden gesteld van het wel of niet meedoen van dhr. Konket in de commissie. Dhr. Konket moet zelf opstappen en het niet overlaten aan de politiek, nadat hij zichzelf door de politiek heeft laten benoemen. Er zijn vlekken blootgelegd op de vervuilde lei van Konket die maken dat hij de eer aan zichzelf moet houden. Hoe eerder hij zich terug trekt, hoe sneller er gewoon iemand anders kan worden benoemd die niet controversieel is.

George: “Stapt deze man niet op, dan zaait hij alleen maar nog grotere onverdraagzaamheid en polarisatie. De belangen zijn te groot en inspraak, ook van de oppositie, is van cruciaal belang bij dit historische moment. Historisch bij ja en nee. Dhr. Konket is een contaminatie van de onpartijdigheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de referendumcommissie.”