Emoties vertragen slotverklaring op Aruba

Op Aruba hebben delegaties van Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba gisteravond na uren vertraging het parlementaire overleg deze week weten te beëindigen met een slotverklaring.

Emoties over de registratie van Antilliaanse probleemjongeren die in Nederland wonen, de uitlatingen van PVV-Kamerlid Hero Brinkman en de afzegging van toespraken door Arubaanse minister hebben het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties (POK) er uiteindelijk niet doen stranden.

„Behoorlijk teleurgesteld” en „maar we hebben de eindstreep gehaald”, zijn woorden van de Nederlandse delegatieleider Willibrord van Beek. Hij reist dit weekeinde met een kleinere delegatie terug naar Nederland nadat Brinkman vanwege beledigingen over Aruba uit de delegatie werd gezet. „Ik heb afgelopen week mijn uiterste best gedaan om respect op te brengen voor de vrijheid van meningsuiting ook al werden dingen gezegd die vervelend aankwamen. Alle ontwikkelingen zullen zeker leiden tot discussies in Nederland.”

„Een turbulente week”, vindt de Antilliaanse delegatieleider Pedro Atacho. „Maar er is ook constructief gedebatteerd . Er moet gekeken worden naar hoe het POK in de toekomst verder moet. We moeten een structurele vorm zoeken. Dit parlementair overleg is gedoemd tot een informeel beraad waarbij we geen autoriteit hebben voor beslissingen van onze regeringen.”

Op het overleg wordt besluitvorming besproken die de Rijksministerraad, waarin ministers van de drie landen zitten, uitvaardigt voor het Koninkrijk. Omdat er geen Koninkrijksparlement is om de controle erop uit te oefenen, functioneert het POK als een klankbord. Om deze problematiek aan te pakken, hebben de delegaties nu besloten de Commissie Democratisch Deficit in te stellen.