Hans Gerritsen benoemd als dKR

bron: MinBZK

De heer mr drs J.H. (Hans) Gerritsen wordt per 1 januari 2009 benoemd als directeur Koninkrijksrelaties van het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De heer Gerritsen volgt mevrouw G.E.A. (Gea) van Craaikamp op, die per 1 januari directeur Projecten wordt bij de Rijksgebouwendienst van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

De heer Gerritsen is momenteel al plaatsvervangend directeur Koninkrijksrelaties, en tevens hoofd van de afdeling Programma Organisatie Transitieproces Nederlandse Antillen. Die laatste functie blijft hij naast zijn directeurschap vervullen.

Hij kwam in februari 2006 in dienst bij de directie Koninkrijksrelaties, waar hij in eerste instantie de functie van hoofd van de afdeling Koninkrijksverhoudingen vervulde. Voor hij bij Koninkrijksrelaties in dienst trad, werkte hij als senior adviseur en projectleider bij het organisatieadviesbureau Andersson Elffers Felix. Daarvoor had hij diverse functies bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie.

De heer Gerritsen (50) studeerde Internationaal Recht en Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. De directie Koninkrijksrelaties draagt zorg voor de samenwerking met de Nederlandse Antillen en Aruba. Dit houdt onder meer in dat de directie de beleidsadvisering en interdepartementale afstemming van het beleid in Nederland en op de Nederlandse Antillen en Aruba coördineert.

De directie Koninkrijksrelaties is ook verantwoordelijk voor het plannen, (doen) opzetten en (doen) uitvoeren van stimuleringsprogramma’s en stimuleringsprojecten in het kader van samenwerking met de Nederlandse Antillen en Aruba. Binnen de directie is het programma Organisatie Transitieproces speciaal belast met de staatkundige veranderingen van de Nederlandse Antillen.