Inflatie 2008 6,9%

De inflatie is verder gestegen, maar minder fors dan in eerdere maanden. In december bedroeg de geldontwaarding 6,9 procent. Het consumentenprijsindexcijfer is in december met 'slechts' 1-tiende procent gestegen ten opzichte van november. Het inflatiecijfer van december is tevens het inflatiecijfer van het hele jaar 2008. Ten opzichte van 2007 (3,0 procent) is de inflatie meer dan verdubbeld en heeft daarmee het hoogste niveau bereikt sinds 1981, toen de inflatie 12,2 procent bedroeg. Aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Als de prijsstijgingen in 2008 worden afgezet tegen die van 2007 valt op dat in het afgelopen jaar de prijzen van voeding met 18,4 procent het sterkst zijn gestegen.