NAOC en federaties achten subsidie te weinig

bron: Paradise FM

Willemstad - Gisterenavond belegde het Olympisch Comité van de Nederlandse Antillen (NAOC) een Algemene Ledenvergadering. Achttien sportfederaties waren aanwezig.

Veertien van deze sportfederaties hadden afgelopen jaar iets meer dan 3 miljoen gulden aan subsidie aangevraagd. Doordat de Overheidssubsidie jaarlijks niet meer bedraagt dan Naf 500.000, vroegen de federaties zich af hoe het overige deel van hun geplande activiteiten gesubsidieerd kan worden.

Voorzitter William jr. Millerson verzekerde de federaties dat het NAOC zich al jarenlang sterk maakt om meer subsidie beschikbaar te stellen voor de sport. Maar tot nu toe tevergeefs.
De begroting van de aanstaande Koninkrijksspelen bedraagt meer dan Naf 400.000, terwijl de overheid in eerste instantie slechts Naf 250.000 beschikbaar stelt, aldus de voorzitter.
Het NAOC heeft onlangs dan ook een marketingprogramma ontwikkeld om Olympische sponsors te zoeken ter dekking van de ontbrekende gelden. Sportfederaties kunnen aanspraak maken op een deel van deze sponsorgelden, aldus het NAOC.

Ook de staatkundige hervorming was aandachtspunt op de ledenvergadering. In een eerder stadium (2006) was al besloten om in de sportstructuur met een NAOC in stand te houden voor alle eilanden. Toch is gisteravond op aandringen van een aantal federaties besloten om de praktische haalbaarheid opnieuw te onderzoeken, waarbij er specifiek rekening gehouden zal worden met de internationale Olympische regelgeving.

Op de volgende Algemene Ledenvergadering, eind maart, zal een nieuw NAOC bestuur worden gekozen voor de periode 2009-2012.