Niet substantieel minder verkeersslachtoffers

Het aantal doden tengevolge van verkeersongelukken was in 2008 minder dan in het jaar ervoor, namelijk 18 in vergelijking tot 23.

Desondanks is dat geen teken van een structurele afname, zegt Rignald Cristina, voorzitter van de Vereniging Veilig Verkeer, ATSK. Volgens Cristina schommelt het aantal verkeersdoden ieder jaar rond de 22, met enkele uitschieters zoals in 2004, toen maar liefs 30 mensen het leven verloren.

Verontrustend is dat het totaal aantal verkeersongelukken ieder jaar gemiddeld met 10 procent toeneemt, meestal als gevolg van te hard rijden of het verliezen van de macht over het stuur.

ATSK wil dit jaar onder meer door middel van campagnes het verschijnsel ‘fever’ tegengaan. Ook wil men de bevolking motiveren zich aan de verkeersregels te houden, onder meer door ervaringen van verkeersslachtoffers te gebruiken.