Onderhandelingen met Jamaica

bron: Ministerie van Financien

Willemstad – De eerste ronde van de onderhandelingen voor een verdrag tot vermijding van dubbele belasting tussen Jamaica en de Nederlandse Antillen is afgerond. Afgelopen vrijdag is door beide delegatieleiders de tekst geparafeerd, welke het uitgangspunt zal zijn voor de tweede ronde. De tekst behelst een aantal discussiepunten waarover nog overeenstemming dient te worden bereikt.

Er is verder afgesproken dat er een tweede ronde zal plaatsvinden op Jamaica. Beide delegaties hebben aangegeven in principe een voorkeur te hebben voor de maand mei 2009. Tevens werd door de Jamaicaanse delegatie geïnformeerd of de Nederlandse Antillen ook geïnteresseerd zouden zijn in een verdrag voor wederzijdse bijstand in douanezaken. Hierop is zijdens de Antilliaanse delegatie in principe positief gereageerd. Wellicht dat de tweede ronde al kan worden aangegrepen om de gesprekken hieromtrent te initiëren.

Samenwerking met het Caribisch gebied ligt hoog op de agenda van de Staatssecretaris van Financiën, de heer Alex Rosaria. In dit licht zal ook getracht worden om dit jaar onderhandelingen te starten met Barbados en Trinidad en Tobago.