Rector UNA vindt het 'genoeg'

bron: Radio Nederland Wereldomroep

René Roodheuvel van RNW in gesprek met Nelson Navarro over de UNA (4'03")
Dick Drayer van Paradise FM in gesprek met prof. dr. Jeanne de Bruijn (6'52")

Rector magnificus Jeanne de Bruijn van de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) heeft haar functie ter beschikking gesteld aan de Raad van Toezicht (RvT). Daarmee is voor de RvT de weg vrij om een opvolger te vinden voor De Bruijn, die vooralsnog gewoon aan het werk blijft.

Gevraagd naar de directe reden voor haar besluit zei de rector: "Er komt een moment dat het genoeg is." Ze doelt daarmee op de langslepende machtsstrijd aan de UNA.

Begin januari werd aan het conflict een nieuw hoofdstuk toegevoegd met het ontslag van drie docenten van de Sociaal Economische Faculteit. De drie worden met naam en toenaam genoemd in het onderzoeksrapport over de problemen aan de UNA van de Commissie Gomes-Casseres dat in oktober verscheen.

Daarin worden ook aan het adres van rector De Bruijn kritische noten geplaatst, met name bij haar management- en communicatiestijl.

lees verder.....