Referendumcommissie ingevuld

In april kan de Curaçaose bevolking haar stem uitbrengen in een referendum over de staatkundige herstructurering.

Voor de voorbereiding van dat referendum is een commissie samengesteld. Hierin zitten onder meer John Jacobs, directeur van de Kamer van Koophandel, Armin Konket van het Bureau Constitutionele Zaken, advocaat Douwe Boersema en Leslie Roosberg, de directeur van het Bureau voor Verslavingszaken FMA.

In totaal zou de commissie bestaan uit acht personen. De leden moeten aan twee criteria voldoen, namelijk maatschappelijk betrokken en actief zijn en politiek onafhankelijk. Op de begroting is 500.000 gulden gereserveerd voor het referendum. Hier valt ook de informatiecampagne onder, waarvan het Bestuurscollege vindt dat daar veel aandacht naar moet uitgaan.