Start registratieperiode Europese verkiezingen

Op 4 juni 2009 worden de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden. In 2008 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden waardoor alle Nederlanders woonachtig in de Nederlandse Antillen en Aruba kunnen stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

De registratieprocedure voor de Europese verkiezingen is in december 2008 van start gegaan. Alle Nederlanders woonachtig in de Nederlandse Antillen en Aruba kunnen stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Om te kunnen stemmen dient men zich eerst te registreren. Registreren kan tot 22 april 2009.

De registratieformulieren zijn op Curaçao verkrijgbaar bij de Vertegenwoordiging van Nederland (VNW) aan de Scharlooweg 55 en bij de Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen (Kranshi) aan de Roodeweg 42. Op Bonaire zijn de formulieren verkrijgbaar bij Burgerzaken, Kaya Alm. Pedro L. Brion 12. Op Sint Maarten kan men voor het formulier terecht bij de vestiging van de Vertegenwoordiging van Nederland in de Frontstreet 26, het Bestuurskantoor en de Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen. Ook op Saba en Sint Eustatius zijn de registratieformulieren verkrijgbaar bij het Bestuurskantoor en de Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen.

De ingevulde formulieren kunnen bij de Vertegenwoordiging van Nederland worden ingeleverd of direct naar Den Haag worden gestuurd (adres vermeld op formulier).

De registratieformulieren zijn ook te downloaden via www.uheefthetvoorhetzeggen.nl.
Op deze datum dient de betreffende instantie het ingevulde registratieformulier te hebben ontvangen.

Bij het indienen van het registratieformulier dient een bewijs van het Nederlanderschap (geldig Nederlands paspoort of geldig Nederlands identiteitskaart, geldige Nederlands-Antilliaanse identiteitskaart of een kopie een recente verklaring omtrent het bezit van Nederlanderschap, op te halen bij de Burgerlijke Stand te worden overlegd.

Nederlanders woonachtig in de Nederlandse Antillen stemmen op dezelfde manier als alle andere Nederlanders die niet in Nederland zelf woonachtig zijn te weten, per brief of door het geven van een volmacht aan een kiezer in Nederland. Tot voor kort was dat alleen mogelijk als men ten minste tien jaar in Nederland had gewoond of werkte in Nederlandse openbare dienst. De mogelijkheid om te stemmen geldt alleen voor de Europese verkiezingen. Voor de Tweede Kamerverkiezingen blijft de oude regeling gelden: alleen de Nederlanders die tenminste 10 jaar in Nederland hebben gewoond of werkzaam zijn in Nederlandse openbare dienst kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Meer informatie over de registratieprocedure en het stemmen is te lezen op www.uheefthetvoorhetzeggen.nl. Om de nieuwe kiesgerechtigden op de hoogte te stellen van hun stemrecht, zullen er in de komende maanden advertenties verschijnen in verschillende dagbladen en worden er radiospots gedraaid.