Stop discriminatie Papiaments

bron: Antilliaans Dagblad

Willemstad - Dit jaar houdt de Skol Humanista (FSHP) geen nieuwjaarsborrel. Reden hiervoor is de discriminatie van het Papiaments als nationale, officiële en instructietaal, aldus de voorzitter Frank Martinus Arion.

Recentelijk heeft de school een brief gekregen van het departement van onderwijs met de mededeling dat de Nederlandse staatssecretaris Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart een verzoek om medewerking bij de vertaling van de havo/vwo-examens in het Papiaments heeft afgewezen.

De minister van onderwijs Omayra Leeflang (PAR) had hierom verzocht.

In de brief staat dat Nederlandse organen die examens maken en waar Curaçao ook gebruik van maakt, de CEVO en de CITO geen medewerking zullen verlenen aan deze vertaling. Dit is een grote verassing voor de FSHP aangezien de CEVO in een ontmoeting had aangegeven dat zij er niets op tegen hebben de examens in het Papiaments te vertalen als de overheid dit financieel en logistiek regelt. Op grond hiervan heeft Leeflang gevraagd of Nederland bereid zou zijn de vertaling te financieren. In haar reactie meldt de Nederlandse staatssecretaris dat de Nederlandse examens gebaseerd zijn op de Nederlandse realiteit en de Papiaments vocabulaire niet voldoende zou zijn om de Nederlandse materie te bevatten. Zij schrijft ook dat het merendeel van de havo/vwo-studenten in Nederland gaan studeren en dat het afleggen van het examen in het Nederlands, de Nederlandse taal bevordert. Tot slot meldt zij dat de Nederlandse taal een bindende factor is in het koninkrijk.

De FSHP bestrijd deze stelling en meent dat de staatssecretaris er ook op een andere manier naar had kunnen kijken, namelijk in het kader van de Europese verdragen over minderheidstalen die ook door Nederland zijn geratificeerd. Volgens de FSHP moet niet Nederland maar het land Curaçao de middelen zoeken om examens in het Papiaments op pre-universitair niveau te vertalen.