Uit de West (7): Genoeg is genoeg

door Jan Schinkelshoek

Een kruik gaat zo lang te water tot-ie breekt…
Hero Brinkman, onze provocerende collega bij het parlementaire Koninkrijksoverleg, ligt er sinds vanmorgen uit. Hij maakte het te dol.

Sinds zijn aankomst in de West, stapelt Wilders’ partijgenoot provocatie op provocatie. Al een paar keer ging het langs het randje. Gisteren nog moest delegatieleider Willibrord van Beek (VVD) gedwongen te verklaren dat Brinkman voor eigen rekening en risico sprak.
Vanmorgen maakte Brinkman het zo bont - een Arubaanse minister heette ‘leugenachtig’, de Arubaanse delegatie liet zich gebruiken voor weet-ik-wat-voor politieke machinaties, er waren veel ‘lafaards’ op Aruba - dat er ook binnen de Nederlandse delegatie een onwerkbare toestand ontstond.

Je kan en mag veel als parlementariër. Ruimte voor afwijkende, dissidente geluiden moet zijn. Maar door bij herhaling op eigen houtje zo te werk te gaan, tot over de rand, trok Brinkman - ook volgens mijn CDA-collega Bas Jan van Bochove en mij - een te grote wissel op parlementaire collegialiteit. Je kunt wel alle parlementaire spelregels aan je laars lappen. Maar op een gegeven moment ga je te ver.

Hoe zegt Geert Wilders dat ook al weer? ‘Genoeg is genoeg.’

=========================================================
Jan Schinkelshoek, lid van de Tweede Kamer voor het CDA, maakt deel uit van een Nederlandse parlementaire delegatie die deelneemt aan het Koninkrijksoverleg op Aruba.