Verkoop van ISLA aan PdVSA?

bron: SMOC

Verkoop van de Isla aan PdVSA?

PWFC-voorzitter Elvis de Andrade stelt in de Amigoe van 6 januari dat verkoop de enige oplossing van het milieuprobleem is.Volgens hem is PdVSA geinteresseerd en hebben ze het geld om in de raffinaderij te steken. De problematiek zou dan over een jaar of vijf opgelost kunnen zijn (!).

Is Andrade naïef of gewoon niet op de hoogte van de feiten? Natuurlijk heeft PdVSA geld, zij maakt op Curaçao honderden miljoenen dollars per jaar winst en heeft de afgelopen decennia op Curacao dus miljarden verdiend. Vanzelfsprekend is PdVSA dus geinteresseerd maar wel slechts in doorgaan met geld verdienen. Niet in uitgeven van geld. Niet aan onderhoud en zeker niet aan milieuinvesteringen. Dat is wel gebleken. Als ze dat 5 jaar geleden hadden gedaan dan zouden we volgens de heer Andrade nu schone lucht hebben! Waarom deden ze dat eigenlijk niet? En als ze in het verleden geen geld hebben willen besteden aan schone lucht, waarom zouden ze dat dan nu opeens wel willen doen? Het interesseert ze niets en de overheid lijkt nog minder interesse tehebben bij schone lucht en een gezonde bevolking! Zelfs het milieudeel van het IRUP (120 miljoen dollar, betaald door de bevolking van Curacao!) dat in 1997 klaar zou zijn is nu nog steeds niet helemaal af!

De feiten zijn dat de in de Isla-vergunning toegestane hoeveelheid zwaveldioxide van 80 niet gehaald wordt en zelfs jaarlijks meer en meer wordt overschreden. In 2006 was de hoeveelheid 138, in 2007 is het opgelopen tot 156. (N.B.in Nederland is slechts 20 toegestaan).

Het gevolg: duizenden ziektegevallen per jaar (luchtwegaandoeningen, longkanker, hart- en vaatziekten) en ten minste 18 vroegtijdige doden per jaar, Daarbij komt nog de tientallen miljoenen schade voor personen maar ook voor de overheid door bv ziekteverzuim en ziektekosten voor BZV en SVB die Isla als veroorzakende vervuiler zou moeten vergoeden.
Daar kijken ISLA/PDVSA maar ook de overheid en kennelijk ook de heer Andrade liever voor weg.