Awor t’e Ora : bevolking Bonaire zich moet zich uitspreken over staatkundige verandering

bron: bonaire.web-log.nl

Jopi Giskus, de leider van de beweging Awor t’e Ora, heeft zich deze week op Curaçao gepleit om op Bonaire opnieuw een referendum te houden over het proces van staatkundige vernieuwing. In dit referendum zou de bevolking zich moeten uitspreken of Bonaire inderdaad een bijzondere gemeente van Nederland moet worden.

In augustus vorig jaar organiseerde Awor t’e Ora een demonstratie en haalde 2600 handtekeningen op. Volgens Giskus groeit dit aantal nog steeds en wordt het verzet onder de Bonairianen tegen de staatkundige veranderingen steeds groter. Tijdens het vorige referendum uit 2004, werd beloofd dat er voorzieningen zoals in Nederland, ook in Bonaire zouden gaan gelden. Dat is volgens Awor t’e Ora een loze belofte geweest. Ook is er verzet vanuit de kerk tegen het homohuwelijk en de Nederlandse regelingen rondom abortus en euthanasie. Daarnaast vindt Awor t’e Ora dat de instelling van de Commissie Financieel Toezicht een inperking van het verworven budgetrecht van het eiland is.

Awor t’e Ora stelt vraagtekens bij de uitkomst van het referendum in 2004. Er was geen vereiste tweederde meerderheid en dus was het referendum uit 2004 illegaal.
Awor t’e Ora wil de bevolking niet beïnvloeden, maar heeft wel als streven dat Bonaire ooit waardig op eigen benen moet komen te staan.