zaterdag 14 februari 2009

Benoeming lid en plaatsvervangend lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba

Bron Nederlandse Ministerie van BZK

De Rijksministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Bijleveld mee ingestemd om mevrouw mr. C.F. Mewe voor te dragen voor benoeming tot lid in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. De benoeming gaat in per 1 april 2008. Mevrouw Mewe (43 jaar) is momenteel rechter bij de rechtbank Den Haag.

Voor benoeming tot plaatsvervangend lid in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba wordt de heer mr. J.B. Röben voorgedragen. Deze benoeming gaat in per 1 maart 2009. De heer Röben (62) is momenteel vice-president van het gerechtshof Arnhem.

Overheid Sint-Maarten mag ook wel een stapje meer zetten

Hoofdgebouw GEBE in Philipsburg | Foto's Dick Drayer De minister-president van Sint-Maarten, Leona Marlin-Romeo, zegt dat de Werel...