Democraten laken financieel beleid Bestuurscollege

bron: Paradise FM

WILLEMSTAD – Politiek leider van de Democratische Partij en tevens lid van de eilandsraad, Norbert George, zegt dat het zaak wordt dat een ieder zich bewust wordt van de ernst en reikwijdte van de rapportage van het Cft van afgelopen woensdag over de Begroting 2009 van Curaçao.

De DP-fractie verwijst naar de begrotingen van de jaren 2005, 2006, 2007 en 2008, en nu dus 2009 en komt evenals het Cft tot de conclussie dat al jarenlang ‘de kwaliteit van de begroting en het financieel beheer te wensen overlaat.’ Er is sprake van ‘ernstige tekortkomingen’, zo stelt ook het Cft, aldus George.

Volgens de voorman van de Democraten heeft de DP-fractie er al voor de begrotingsbehandeling herhaaldelijk op gewezen dat de begrotingsstructuur ‘onvoldoende inzichtelijk’ is, waarvan ook het Cft nu stelt dat dit een heldere beoordeling belemmert ter zake de relatie tussen beleidsvoornemens, de daarbij gemaakte keuzes, de daaraan gekoppelde activiteiten en het kostenplaatje dat daaruit voortvloeit.
George: ‘De DP-fractie kreeg van het BC en coalitiefracties het onterechte verwijt alleen maar te willen storen, verwarring scheppen en overal “tegen” te zijn. Ik hoop dat dezelfde BC en coalitiefracties zich er inmiddels van bewust zijn en erkennen dat zij onderdeel zijn van het probleem en niet van de oplossing.

"En het probleem", aldus George, "is niet een gebrek aan financien of onze staatkundige structuur, maar wel een compleet verkeerde mentaliteit en bestuursinstelling. Velen hebben wellicht nog niet door wat er woensdag feitelijk is bewezen, namelijk dat de coalitie met haar meederheid in de eilandsraad een begroting en financieel beleid heeft doorgedrukt die geheel niet voldoen aan de wettelijke voorschriften, ondeugdelijke zijn en ernstige tekortkomingen bevat".

Dick Drayer in gesprek met Norbert George (5.25)

.