Einde in zicht van conflict met Maal over Oostpunt

Bron: Willemstad Netwerk

De derde wijziging van de begroting van het eilandgebied Curaçao gaat uit van een tekort van 66,7 miljoen gulden. Dit valt aanzienlijk hoger uit dan het tekort van 41,5 miljoen van de tweede wijziging die begin december door de Eilandsraad werd geaccordeerd. Het verschil van ruim 25 miljoen gulden is afkomstig van een voorspoedige afwikkeling van de claim die de Erven Maal op het eilandgebied hebben lopen, heeft er mede toe bijgedragen dat het tekort op de begroting van Curaçao kon worden verlaagd tot 41,5 miljoen gulden.

Het Curaçaose Bestuurscollege en Oostpunt eigenaar Willy Maal zijn al meer dan tien jaar aan het onderhandelen over deze claim van 106 miljoen nadat de familie het terrein op Oostpunt niet mocht ontwikkelen.

Overigens wordt verwacht dat de betalingen hiervoor pas in 2010 of later zullen plaatsvinden. Volgens gedeputeerde Anthony Godett van infrastructuur verlopen de onderhandelingen over het Maal conflict met een eilandcommissie goed. Er zou zelfs sprake zijn van een memorandum of understanding tussen beide partijen. Godett verwacht dat binnen een maand of twee een akkoord kan worden bereikt waarmee de weg wordt geopend voor de ontwikkeling van het terrein, op het gebied van toerisme, landbouw en huizenbouw, zoals Maal altijd voor ogen heeft gehad.