Paradise FM Nieuws van 6 februari

Forse bestedingen Nederlandse ontwikkelingsfondsen
In de tweede helft van 2008 zijn 52 projecten ter waarde van 94 miljoen gulden goedgekeurd voor financiering uit Nederlandse ontwikkelingsfondsen. In de eerste jaarhelft waren dat er 33 voor een bedrag van 32 miljoen gulden. De dreigende stagnatie waarop de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) in juni nog wees, is beperkt dankzij extra inspanningen van zowel Land en de Eilanden als van uitvoeringsonrganisatie USONA. Dat verklaarde SONA bestuursvoorzitter Jaime Saleh bij het verschijnen van de voortgangsrapportage over de tweede helft van 2008. “Er is een forse inhaalslag dankzij extra inspanningen van alle stakeholders geweest”, aldus Saleh. Hij is ingenomen dat het beheer van de EU-fondsen inmiddels ook is opgedragen aan USONA. Saleh noemde dat ‘presigieus’.

De late goedkeuring van de nieuwe samenwerkingsprogramma's tussen het Land en de eilandgebieden enerzijds en Nederland anderzijds leidden aanvankelijk tot een vertraging bij de tijdige besteding van de ontwikkelingsgelden. De verwerkingscapaciteit bij de entiteiten om snel projectvoorstellen op te stellen bleek na de goedkeuring van de programma’s ook een rol te spelen. Dankzij extra inspanningen is de stroom nieuwe projecten echter alsnog op gang gekomen.

Bijleveld laat lek vertrouwelijk stuk onderzoeken
Staatssecretaris Ank Bijleveld van Koninkrijksrelaties is erg ontstemd over het uitlekken van het vertrouwelijke weekrapport van de Nederlandse Vertegenwoordiger op Aruba, Rob Vermaas. Het stuk met persoonlijke notities is terechtgekomen bij de Arubaanse regering. Minister van Justitie Rudy Croes reageerde verbolgen op de inhoud van het weekbericht, dat kritische noten bevatten onder meer over hemzelf en over zijn broer, landsadvocaat Hendrik Croes. De minister zei dat de vertrouwensrelatie tussen Aruba en Nederland onherstelbaar beschadigd is. Dat meldde het Antilliaans Dagblad gisteren.

De Tweede Kamer wil van Bijleveld weten hoe de vork in de steel zit. De staatssecretaris zei in een eerste reactie de zaak hoog op te nemen en te laten uitzoeken hoe het stuk bij de Arubaanse regering kon terechtkomen. Ze zegt dat het om een vertrouwelijk stuk gaat dat voor een kleine kring van beleidsmakers bestemd is. De inhoud van het weekbericht, zegt ze, is overigens niet de mening van de Vertegenwoordiger, maar van een niet nader genoemde bron. Tweede Kamerlid John Leerdam zegt dat het uitlekken ‘ernstig’ en ‘genant’ is en dat het herstellen van de relatie met Aruba veel tijd zal kosten. Ook vindt Leerdam de inhoud van het stuk ‘heftig’. “De informatie is erg suggestief en weinig feitelijk”, aldus Leerdam.

Ook forensische hulp uit Nederland bij moordonderzoek
Bij het onderzoek naar de moord op Giovanni van Ierland zijn sinds gisteren ook twee agenten van het Nederlands Forensisch Instituut betrokken. Eergisteren deed de politie een inval in het huis van de grootmoeder van de enige verdachte in de zaak die momenteel vastzit, Lionel Strickx. Er werden spullen uit het huis meegenomen. Gisteren werd het huis aan de Piscaderaweg opnieuw onderzocht. De Vigilante meldde eerder dat voor het vermoorden van Van Ieland door de opdrachtgevers 130.000 gulden zou zijn uitgeloofd.
Verdachte Lionel Strickx is eigenaar van een gym aan de Pater Euwensweg, waar de vermoedelijke vluchtauto van de moordenaar werd aangetroffen.


Drugsvangst bij invallen
Gistermiddag heeft de politie huiszoekingen gedaan in drie woningen, één in Wishi en twee in Semikok. In het huis in Wishi werd een kleine 11 kilo cocaïne aangetroffen en een bedrag van 13.500 gulden. Een 33-jarige man werd bij de inval gearresteerd. In de twee woningen in Semikok werden onder meer een hoeveelheid geld in diverse valuta, twee weegschalen en een kogelvrij vest aangetroffen. De politie maakt geen melding van arrestaties in de twee laatste woningen. Geld en goederen zijn in beslaggenomen.
.