Paradise FM Nieuws van zaterdag 14 februari

Justitie moet bemanning van jacht laten gaan
De rechtbank op Bonaire heeft verdere detentie van de bemanning van een onderschept jacht tegengehouden. Op maandag 2 februari werd het jacht door de Kustwacht aangehouden en onderzocht. Aan boord werd 230.000 dollar aan cash geld gevonden. Daarop werd de bemanning gearresteerd en het schip aan de ketting gelegd. Justitie verdacht de drie Australiërs van drugshandel. Maar de drie rechters van het hof vonden dat het weliswaar verdacht was dat de bemanning zo’n groot bedrag bij zich had, maar dat er geen hard bewijs was dat het geld afkomstig was van criminele activiteiten. Daarom mag de detentie niet worden verlengd, zo oordeelden de rechters. De bemanningsleden werden bijgestaan door advocate Saran Inderson.

Actie tegen namaakartikelen
De douane en het Openbaar Ministerie hebben gisteren in een aantal winkels nep-merkartikelen in beslag genomen. Zij doen dit omdat de merken het bedrijf Disosa gemachtigd hebben om de verkoop van de namaakartikelen aan banden te leggen. Veel winkels in de binnenstad voeren merknamen als Lacoste, Gucci, en Tommy Hilfiger. Maar het overgrote deel ervan is namaak en daar is op grote schaal tegen opgetreden met invallen en inbeslagnames door zo'n 65 mensen van het Openbaar Ministerie (OM), de douane en de politie.

Het bedrijf Disosa vertegenwoordigt veel grote internationale merken op het eiland en heeft namens hen aangifte gedaan bij het OM. Daarop kon de douane optreden tegen de grootschalige handel in nepartikelen. Hoofd van de douane, Julien Lopez-Ramirez legt uit dat er volgens de merkenverordening pas een delict ontstaat als de merkhouder een klacht heeft ingediend. Dat is nu gebeurd.”

Disosa heeft de bedrijven waar invallen plaatsvonden vooraf al langere tijd in de gaten gehouden. Momenteel worden winkels in Punda en Otrobanda aangepakt. Vooral in Otrobanda is veel in beslag genomen, aldus Louis Comvalius van Disosa. " In principe is 80 procent van wat de winkels in voorraad hebben namaak. Omdat er in sommige winkels zo weinig producten overblijven, zullen bepaalde winkels ook gesloten worden." De Freezone zal binnenkort ook bezocht worden. Veel van de producten komen via die route het eiland op.

Ambtenaren krijgen er 3,8% bij
Ambtenaren van het Eilandgebied krijgen 3,8% indexering bij hun salaris. Dat heeft het Bestuurscollege gisteren in een bijzondere vergadering besloten. Wanneer de salarisverhoging precies ingaat kon gedeputeerde Zita Jesus-Leito nog niet zeggen. Daar wordt aanstaande maandag waarschijnlijk over beslist. Jesus-Leito zei wel dat de indexering zo snel als mogelijk zal worden doorgevoerd – en dat is vóór het eind van de maand voegde ze er aan toe.
Ambtenaren van de Landsregering krijgen vanaf maandag al een indexering. Er was een controverse gerezen over de verschillen in percentage tussen beide soorten soorten ambtenaren, meldt de Extra.

Referendum waarschijnlijk in mei, niet april
De commissie die het referendum voorbereidt heeft zijn rapport gisteren afgeleverd bij het Bestuurscollege. Daaruit zou blijken dat maart en april zeer waarschijnlijk niet haalbaar zijn. Vermoedelijk wordt het mei, zo meldt de Extra. Het rapport zou oorspronkelijk al op 2 februari aan de Eilandsraad worden aangeboden, maar mede doordat Armin Konket als voorzitter van de commissie moest aftreden, liep de voortgang vertraging op. De oppositie had grote bezwaren tegen Konket, die niet onbevoordeeld zou zijn. Douwe Boersema nam de functie over. De bedoeling is nu dat de Eilandsraad het rapport maandag ontvangt. In het stuk zullen de conceptvragen staan die tijdens het referendum zullen worden gesteld. Ook zal er in staan wie er precies aan het referendum mogen meedoen. Daarnaast zal er een voorstel instaan over de informatiecampagne voorafgaand aan de volksraadpleging. De commissie heeft voor de uitvoering 500.000 gulden beschikbaar.

Rijksministerraad stemt in met Rijkswetten
De Rijksministerraad heeft gisteren ingestemd met de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit voorstel van Rijkswet regelt op de betrokken eilanden de inrichting, organisatie en het beheer van de politie, alsmede de onderlinge samenwerking wanneer de staatkundige vernieuwingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden van kracht worden.

De politietaken zijn aan de korpsen opgedragen en de politie treedt op onder het nationale gezag. Openbare orde- en hulpverleningstaken worden in Curaçao en Sint Maarten uitgevoerd onder gezag van de minister van Justitie. Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden deze taken uitgeoefend onder gezag van de gezaghebbers. Het beheer van deze korpsen valt onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De justitiële politietaken worden in Curaçao en Sint Maarten en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba uitgevoerd onder gezag van de procureur-generaal.

De Rijksministerraad heeft ook ingestemd met de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving. In dit wetsvoorstel wordt de instelling geregeld van de Raad voor de rechtshandhaving op Curaçao, Sint Maarten en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba op het moment dat de nieuwe staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk van kracht worden.

De Raad voor de rechtshandhaving is een interlandelijk orgaan van Curaçao, Sint Maarten en Nederland. De Raad wordt belast met de algemene inspectie op de effectiviteit en kwaliteit van verschillende diensten en instellingen die deel uitmaken van de justitiële keten op Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ook ziet de Raad toe op de effectiviteit en kwaliteit van de justitiële samenwerking tussen Curaçao, Sint Maarten en Nederland voor zover het Bonaire, Sint Eustatius en Saba betreft.

Populaire posts