Rouvoet versterkt Jeugd en Gezins-beleid op Antillen

Bron: Paradise FM

De jeugdbescherming op de drie BES-eilanden ondergaat de komende twee jaar een forse verbeteringslag. De Nederlandse minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin heeft daarover vandaag op Curaçao, mede namens collega minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie, afspraken gemaakt met de Antilliaanse minister van Justitie, David Dick.

Om de jeugdbescherming op de BES-eilanden op orde te krijgen, wordt er vooral ingezet op meer gezinsvoogden. Verder gaat minister Rouvoet extra investeren in het voorkomen van problemen met jongeren.

De overeenkomst die minister Rouvoet vandaag op de Antillen gesloten heeft, voorziet er onder andere in dat Nederlandse instanties als de Raad voor de Kinderbescherming direct bij de kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de jeugdbescherming op de BES-eilanden worden ingeschakeld. Extra gezinsvoogden zijn bijvoorbeeld nodig om de ondertoezichtstellingen beter te kunnen uitvoeren.

In 2009 en 2010 is hiervoor jaarlijks 3 miljoen euro extra beschikbaar. De inschatting is dat voor de Jeugd en Gezinsvoorzieningen in totaal ongeveer 40 fulltime-medewerkers nodig zijn. Minister Rouvoet wil op korte termijn ook scherp in beeld hebben wat ná 2010 de kosten voor de voorzieningen zijn.

Dick Drayer in gesprek met minister David Dick en minister André Rouvoet (4'46")

----------------------
Foto: Rene Roodheuvel (RNWO)