Gedeputeerde van Cultuur: 'Afro-Curaçaose cultuur moet gerespecteerd worden'

"We moeten af van het idee dat onze samenleving multicultureel is waarin alle minderheidsgroepen een plaats hebben". Deze boude bewering komt van de gedeputeerde van Cultuur René Rosalia, partijgenoot van Pueblo Soberano-leider Helmin Wiels.

In zijn openingspeech ter gelegenheid van de week van de Cultuur legt Rosalia de basis voor het gesprek van de week in alle media. De gedeputeerde stelt dat de Afro-Curaçaose cultuur eenheid moet brengen in onze samenleving en daarbij moet de bevolking zich bewust zijn van de negatieve invloed van de Nederlandse cultuur. Curacaoenaars die in Nederland wonen of hebben gewoond moeten hun eigen cultuur niet verloochenen.

Centraal in zijn gedachte is dat de Afro-Caribische cultuur vanaf de 18e eeuw heeft moeten opboksen tegen eerst de slavernij en daarna de Nederlandse koloniale repressie. "Deze duurt tot de dag van vandaag nog voort", aldus Rosalia.

Rene Rosalia heeft ondertussen in een persbericht zijn woorden iets afgezwakt, maar de toon is wel gezet. Een toon die vanuit de hoek van Pueblo Soberano vorige week al werd gehoord, toen gesteld werd dat de gouverneur van Curacao af zou moeten treden omdat hij uit Bonaire komt en zijn vervanger omdat die getrouwd is met een witte makamba......

De scherpe woorden van Rene Rosalia en diens partijgenoten tonen in ieder geval aan dat Nederland en Curaçao niet ver van elkaar afstaan, als het gaat om de discussie over de eigen identiteit. En wellicht komt de toonzetting van Pueblo Soberano daarom op een uitgelezen moment: ons nieuw land Curaçao, dat op 10 oktober officieel van start gaat....

Antillen-correspondent Dick Drayer (5'14")