Saba tevreden met nieuw staatsverband

We zouden haar bijna over het hoofd zien in het Koninkrijk der Nederlanden: het kleinste eiland van de Nederlandse Antillen: Saba. Over negen dagen wordt dit eiland een bijzondere gemeente van Nederland.

Saba telt ongeveer 2000 inwoners en heeft een hoofdstad met een mooie naam: The Bottom! Eén van de invloedrijkste families zijn de Johnsons, sinds jaar en dag zit deze familie in allerlei politieke functies.

Voor de Sabaanse gezaghebber, Jonathan Johnson, verandert er vrij weinig na 10-10-10. In feite is de grootste verandering de burgemeesterketting die tijdens de ceremonie van de ontmanteling van het land om zijn nek wordt gehangen.

Sabanen vinden het over het algemeen jammer dat de Antillen ophouden te bestaan, hoewel ze als enige van de drie bes-eilanden voor toetreding tot Nederland hebben gestemd. Volgens Chris Johnson, gedeputeerde van staatkundige structuur is de economie van het eiland te klein om zelfstandig te kunnen bestaan.

Sulay Reval in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (7'25")