Sexueel misbruik Kerk op Curaçao

WILLEMSTAD - Ook op Curaçao hebben priesters kinderen sexueel misbruikt. Dat meldt de Wereldomroep vandaag naar aanleiding van een uitvoerig onderzoek door journalist Robert Chesal. Het bisdom van Curaçao heeft in de jaren zeventig meerdere keren een vliegticket betaald voor pastoors die een kind hadden misbruikt en zo de dans ontsprongen

De Wereldomroep laat één van de slachtoffers, de nu
47-jarige Aldrico Amando Felida aan het woord, die in 1976 is misbruikt door de Colombiaanse pastoor Fabias. Zijn relaas is stuitend en merkwaardig genoeg blijken andere pastoors op de hoogte destijds, maar grepen niet in en maakten de zaak aanhanging bij het bisdom.

Vreemd genoeg stelt de huidige bisschop, mgr. Louis Secco dat hij pas op de hoogte was van dit misbruik in 2008, toen Felida op zijn stoep stond en excuses eisde. Die kreeg hij ook, in de vorm van een brief, die vandaag dus gepubliceerd is (zie foto). Andere priesters, waaronder de onlangs overleden pater Römer waren wel degelijk op de hoogte. Laatstgenoemde
liet hem de kamer zien waar het misbruik had plaatsgevonden en vertelde Felida dat de toenmalige bisschop, Willem Ellis, op de hoogte was geweest en dat Fabias voor zijn overplaatsing naar Jan Doret al eerder misbruik had gepleegd. In Colombia en ook op Curaçao zelf.

Nog merkwaardiger is de reactie van Secco als hem om medewerking in het onderzoek wordt gevraagd:
'Waarom zou ik gebeurtenissen uit het verleden weer naar boven halen? Ik ben geen politieagent, geen advocaat en ook geen rechter.' Voor Felida is de vraag echter een voorzet voor open doel: "omdat die gebeurtenissen mijn leven hebben geruïneerd".

NTR-presentatrice Patricia Cronie in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (5'44")