Ambulancedienst de nek omgedraaid

De regering Schotte heeft zojuist het genadeschot gegeven aan CEMS, de ambulancevervoerder op Curacao. Deze dienst is voor een zeer groot deel afhankelijk van diezelfde overheid doordat ze subsidie krijgt en doordat de overheid ook de rittarieven bepaalt. De ambulancevervoerder is indirect ook nog op een andere manier afhankelijk van de overheid, doordat de Raad van Toezicht van de dienst benoemd wordt door de overheid.

De overheid heeft nu allereerst twee van de drie leden van de Raad vervangen en deze Raad heeft daarop de voltallige directie op non-actief gezet. Door deze 'coup' heeft de regering Schotte volledige grip op deze 'onafhankelijke ambulancedienst'.

Maar nu komt het: de overheid heeft deze Raad van Toezicht opdracht gegeven haar eigen bedrijf te liquideren of in ieder geval niet in de weg te liggen bij de uitvoering van de plannen voor liquidatie, zo staat te lezen in de notulen van de Ministerraad.

Het personeel van de ambulancevervoerder ziet het allemaal gelaten aan. Zij moeten al anderhalfjaar lang elke maand afwachten of hun salaris wel wordt betaald en onder die omstandigheden zie je een 'coup' als een opportunity.

Omdat de overheid de ambulancezorg moet garanderen, heeft de regering een stappenplan ontwikkeld dat voorziet in de oprichting van een nieuwe 'CEMS'. Omdat dit door het parlement moet worden goedgekeurd en van advies moet worden voorzien door de Raad van Advies, zal er eerst een tijdelijke stichting in het leven worden geroepen, die de komende zes maanden de honeurs zal waarnemen.

Deze nieuwe dienst krijgt alle boedel van de oude CEMS voor het symbolische bedrag van een gulden (de overheid kan dus blijkbaar niet zonder de oude CEMS) en wordt voorlopig ondersteund door een projectorganisatie geleid door een nog niet bestaand advieskantoor met de naam FCW-legal.

De nieuwe dienst krijgt een begroting mee van 3,4 miljoen gulden en de toezegging dat de rittarieven worden herzien. Had CEMS deze toezegging gehad, dan had zij waarschijnlijk zelf door kunnen starten, want juist de niet-toereikende financien hebben de oude ambulance dienst de das omgedaan. CEMS kreeg jaarlijks slechts een subsidie van 1,6 miljoen en rittarieven mochten niet omhoog.

Deze constructie doet vermoeden dat hier een bedrijf willens en wetens de nek is omgedraaid en dat een nog niet bestaand adviesburo heel makkelijk centjes gaat verdienen, zonder dat er een aanbesteding heeft plaatsgevonden.

Patricia Cronie in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (4'58")