Nationale Bonusdag

In Nederland draait de geruchtenmachine op volle toeren. Zo zou in het diepe diepste geheim hard gewerkt worden aan de vorming van een Nationale Bonus Raad.

door Reinoud van den Berkhof

Het instellen van een Nationale Bonus Raad, is noodzakelijk geworden vanwege de enorme inflatie in de toekenningen en hoogtes van bonussen. Hoe meer en hoe hoger de bonussen worden, hoe slechter het met de economie gaat.

Werkwoord
‘Bonussen’, een nieuw werkwoord in de Nederlandse taal, suggereert dat de beurzen wereldwijd omhoog zouden moeten gaan, dankzij de ‘bonusarbeid’ van menig bonuskrijger. Maar...dat gebeurt niet, integendeel. Helemaal niet zelfs, de beurzen ‘kelderen’ en ‘zolderen’ als een superachtbaan op en neer.

Bonussen suggereren ook dat bedrijven hand in hand met politici ervoor zorgen dat begrotingen kloppen, iedere inwoner van het land betaald werk heeft, en inflatiewallen de inflatietsunami’s tegenhouden. Maar...dat gebeurt niet, integendeel zelfs.

Beterwetende politici en hun partijen rollenbollen over elkaar heen, terwijl hun land naar de verdoemenis gaat. Er vallen bodemloze gaten in begrotingen, werkeloze jongeren en ouderen demonstreren in Londen, Madrid, Italië en het Midden Oosten.

Springtij
En die aantoonbare gegevens zijn voor de politiek en menig (aspirant) gepensioneerde ‘een bonus in het oog’. Want ook de dekkingsgraden van de pensioenfondsen vertonen meer eb- bewegingen dan die van springtij.

Aan de ene kant wordt de pensioenleeftijd opgeschroefd en aan de andere kant weer afgeschroefd. Zo is er al een land waar honderdjarigen geen pensioen krijgen. Het zou niet meer te betalen zijn. Nog even en zij krijgen ‘de eindbeker’ als dessert van hun honderdjarig leven. Nog even en alle gepensioneerden krijgen op hun tachtigste verjaardag ‘de eindbeker’. Van de overheid.

Net als toen zij geboren werden, en zij hun ‘geboortebeker’ of ‘beginbeker’ kregen. Van hun ouders of grootouders.

En zo wordt het leven van de gepensioneerde beperkt tussen 68 en 80. 12 jaar pensioen zou nog te betalen zijn. Dat is andere taal dan al die vanzelfsprekende bonussen naast al die toch al zo riante salarissen. Hoe meer je verdient, hoe hoger de bonus. Hoe lager het salaris hoe lager de bonus. Of helemaal geen bonus.

Kanselarij
Het is de bedoeling dat de ‘NBR’ een zelfstandig en volledig onafhankelijk ‘Orgaan’ wordt, dat over de toekenning zal gaan van Bonussen. Net zoiets als de ‘Kanselarij der Nederlandse Orden’, die over de toekenning van Koninklijke Onderscheidingen gaat. Bonussen moeten weer bijzonder worden. En schaars.

Een kleine 3000 bonussen per jaar over een bevolking van bijna 17 miljoen potentiële bonuskrijgers. Een paar op ‘hoog’ niveau, en veel op ‘lagere’ niveau’s. En er zijn natuurlijk maxima verbonden aan het soort bonussen. Minimaal 1000 euro voor de riant gesalarieerden tot maximaal 10.000 voor de lage lonen categorieën.

Moetjes
Bonussen moeten weer totaal onverwachte verrassingen worden, en geen ‘moetjes’. De trots moet weer terugkeren in de samenleving voor mensen die onverwacht, als ‘bonusslag bij heldere hemel’, bij de burgemeester moeten komen om hun bonus in ontvangst te nemen. Met familie, bazen en regeringsvertegenwoordigers.

De verjaardag van de nieuwe Nederlandse Koning wordt daarbij gekozen als ‘Bonusdag’. Dat is wat anders dan een kille en onpersoonlijke bijschrijving op een (geheime) bankrekening. Of een hand met inhoud onder de tafel.

En zo zal 27 april 2012 worden uitgeroepen tot Nationale Bonus Dag, en wordt het Nederlandse taalgebied uitgebreid met een nieuw woord: ‘Bonusregen’.

Populaire posts