De ideale vrouwenmaat van Curaçao

De ideale vrouwenmaat is een mannending, maar de ideale maat van Curaçao gaat ons allen aan. We worden namelijk een dagje ouder en we krijgen minder kinderen. Curaçao vergrijst en ontgroent. Was de bevolkingsopbouw in de jaren 60 nog een Derde-Wereld-Pyramide, nu heeft ons eiland een Eerste-Wereld-Lijf met smalle taille en brede borst. De ideale maat?

De recent gepubliceerde - voorlopige - cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bevestigen de sinds 1960 ingezette trend, dat de natuurlijke groei van de bevolking stagneert en de kunstmatige groei floreert. In gewoon Nederlands: er worden te weinig baby's geboren en teveel mensen in de werkende klasse geïmporteerd.

Het probleem van de vergrijzing dient zich daardoor sneller aan. Vroeger duurde het immers 60 jaar tot je met pensioen ging, nu nog maar 30 jaar. Een immigrant start immers veel later in de maatschappij. Of de vergrijzing dus wordt opgelost door de ontgroening, zoals te doen gebruikelijk in de cyclus van ons leven, is nog maar zeer de vraag. We blijven de achterblijvende natuurlijke groei maar compenseren met geïnporteerde mensen. The economy must go on!

Het grootste gevaar van de ontwikkeling die de volkstelling van vorig jaar heeft blootgelegd is de sociale stabiliteit van Curaçao. In vroegere tijden zorgden de kinderen van onze samenleving voor de ouderen. Er werden er veel geboren en er bleven relatief weinig ouderen over. Nu de mensen - door migratie - eerder oud worden en bovendien geen kinderen meer hebben (nooit geboren of achtergebleven in het land van herkomst) zullen we als samenleving onze ouderenzorg moeten herzien.

En snel ook, want die smalle taille moet straks de prijs betalen voor de brede borst die dan is uitgegroeid tot waterhoofd. Een gevaarlijk maatje, voor alle mannen en vrouwen op Curaçao!


Populaire posts