Echte onafhankelijkheidstrijders zijn er niet

De mededeling aan de parlementaire delegatie uit Nederland kwam niet als een verrassing. En wie dat wel zo ervaren heeft, kent Curaçao niet goed genoeg. Opnieuw werd een officieel parlementair bezoek door Pueblo Soberano geschoffeerd door de gasten in de kou te laten staan. En daarmee laat deze partij opnieuw zien de onafhankelijkheidstrijd niet aan te kunnen.

Een ontvangst in het hart van de democratie werd verplaatst naar een eenvoudig restaurant ergens in Willemstad. Een rondleiding door de voormalige gevangenis 'Bon Futuro' waar Nederland naast miljoenen euro's ook nog eens tientallen technische bijstanders heeft geleverd werd op het laatste moment afgezegd: er is een verbouwing aan de gang.

Geen overleg
Behalve de bijzonder zwakke reactie van de Nederlandse delegatie zelf, exemplarisch voor de halfslachtige houding van Nederland, mag nu langzamerhand wel gesteld worden dat een regering met Pueblo Soberano haar doelen alleen maar wenst te bereiken via andere middelen dan overleg.
Sinds Wilsoe's partijgenoot, Helmin Wiels, in de politiek zit, heeft hij nog nooit met een Nederlandse parlementariër, staatssecretaris of minister op eigen bodem gesproken, visies gedeeld, meningen weerlegd.

Kent de overtuigde christen, Helmin Wiels wel de weg die zijn grote leermeester hem ooit heeft gewezen en nu nog wijst: de weg van overleg, de weg van verzoening, de weg van bruggenbouwen, ongeacht welke weg je opponent bewandelt?

Argumenten
Het lijkt er niet op. Deze grote redenaar en volksmenner durft de confrontatie met echte critici, op een volwassen manier niet aan: Wiels is bang om echte argumenten te horen, tegen te worden gesproken.

Om dat te illustreren schets ik u een klein, maar tekenend voorbeeld:

Enkele weken terug hield Helmin Wiels zijn eigen parochie voor (daar durft hij blijkbaar wel te spreken) dat de Wereldomroep haar geluidsbestanden manipuleert om de soberane stem van het volk te onderdrukken. Op het Brionplein hadden deze 'Media Makamba's' aan willekeurige voorbijgangers gevraagd wat zij vinden van een onafhankelijk Curaçao. 
De meeste respondenten gaven te kennen dat onafhankelijkheid niet echt een optie is voor Curaçao.
En wat zegt Wiels tegen zijn eigen achterban? Wiels zegt dat de Wereldomroep alle voorstanders uit het ruwe materiaal heeft weggeknipt en zo de boodschap heeft verdraaid!
Het was - zoals voor iedereen duidelijk was - geen representatieve steekproef, maar een willekeurig rondje langs wandelaars en kroeggangers op het Brionplein. Tussen 14:45 en 15:40. De reporter had slechts één opdracht: geen toeristen, maar Yu Kòrsou, volgens de 80/20 regeling van Pueblo Soberano. En dat leverde dit resultaat op!

Sterker: RNW kon op een Bonairiaanse na geen voorstanders vinden. Die zijn er natuurlijk wel, maar niet tussen 14:45 en 15:40. In ieder geval durfden ze - net als hun voorman - de confrontatie met de Wereldomroepreporter blijkbaar niet aan.

Maar hoe komt Wiels nou tot de conclusie dat de Wereldomroep knipt in haar materiaal? De kleine man met grote mond is nooit op de redactie van RNW langs geweest en heeft het ruwe materiaal nooit opgevraagd! Terwijl het klaar ligt, hij kan het zo krijgen!

PVV Soberano
Zijn vriendje en mede-soberano in Nederland, Eric Lucassen van de PVV is misschien wat minder doortrapt, maar ook hij manipuleert. Tijdens het bezoek deze week van een Kamerdelegatie aan de eilanden liet de kalende man weer eens duidelijk blijken geen kaas te hebben gegeten van het Statuut, de Democratie en het Staatsrecht.

Zijn oproep aan de eilanden om nu eindelijk eens onafhankelijk te worden en zeker de oproep aan Aruba getuigt van een diepe minachting voor wat er wettelijk is overeengekomen tussen de landen van het Koninkrijk en de afspraken vastgelegd in VN-verband: een moederland mag zich niet bemoeien met de onafhankelijkheidswens van haar (voormalige) koloniën. Dat is des eilands.

Slavernij
En zo laten beide soberano's zien dat de weg naar onafhankelijkheid blijkbaar geplaveid moet worden zoals beide volkeren dat tijdens de slavernij hebben geleerd, elkaar hebben geleerd. En dat is jammer, want die tijd is al lang voorbij.

Onafhankelijk worden kan tegenwoordig ook in harmonie en overeenstemming. Maar dan heb je wel echte onafhankelijkheidstrijders nodig. Mensen zoals Ghandi en Mandela. Geen Wiels en Lucassen.

Funda Mühjde in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (5'55")

Populaire posts