Abortus nu mogelijk op de BES


Wat is er zo bijzonder aan een abortus in een ziekenhuis, vroeg de presentator van Dichtbij Nederland, Fouad Sidali aan mij. In elk Nederlands ziekenhuis worden toch abortussen uitgevoerd?

Ja, in de meeste klinieken met vergunning en waar een ziekenhuisbestuur geen religieuze bezwaren heeft wellicht wel, maar Saba, Bonaire en Sint-Eustatius, zijn geen gewone Nederlandse gemeenten, en hebben een andere geschiedenis dan het moederland voor wat betreft abortus.

Vorig jaar oktober heeft Nederland de mogelijkheid geschapen om abortus mogelijk te maken en minister Edith Schippers heeft zojuist bekend gemaakt dat het ziekenhuis op Bonaire een vergunning heeft aangevraagd en die gaat krijgen om abortussen uit te mogen voeren.

Er is één huisarts die abortussen uitvoert met behulp van medicijnen. Of er meer artsen zijn is niet duidelijk. Het ziekenhuis zelf heeft geen artsen die de ingreep kunnen of willen doen. Waarom is niet duidelijk, maar heeft ongetwijfeld te maken met het taboe dat er heerst op het overwegend rooms-katholieke eiland. Voorlopig zullen artsen vanuit Nederland worden ingevlogen om de ingreep uit te voeren.

Abortus is stevig geïnstitutionaliseerd, ondanks het taboe er op. Er is een illegaal circuit en dat is ook de reden dat minister Schippers en de Tweede Kamer haast hebben gemaakt met de wettelijke mogelijkheid om ingrepen op Bonaire voor de hele BES mogelijk te maken.

Preciese cijfers ontbreken, omdat het om illegale abortussen gaat, maar er is wel onderzoek naar gedaan. Men weet dat er ongeveer 75 abortussen per jaar ‘semi-legaal’ worden uitgevoerd en dat is 25% van alle zwangerschappen. Maar zo stelt het onderzoek dit is een absoluut minimum. Op Sint Eustatius is het aantal iets lager, maar op Saba eindigt de helft van het aantal zwangerschappen met een abortus

Of vrouwen slachtoffer worden van illegale praktijken weet men niet. Een aantal vrouwen komt met complicaties binnen op de Eerste Hulp van het ziekenhuis of de poli, waarvan het vermoeden bestaat dat dit gaat om een illegale abortus, maar meestal worden bloedingen of incomplete abortussen vaak als spontane miskraam geïndiceerd.

Fouad Sidali in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (4'07")

Populaire posts