Curaçao heeft zon en zorgen, net als Griekenland

Op een totale begroting van 770 miljoen euro moet Curacao zeker 35 miljoen euro gaan snijden in haar begroting. Hoewel Curaçao altijd heeft geloofd dat de economische crisis aan haar voorbij zou gaan, wordt de rekening dus nu gewoon gepresenteerd. Het tekort is ontstaan, omdat bij het maken van de eerste begroting, de regering iets te optimistisch was met de te verwachten inkomsten.

En nu blijkt dat die inkomsten gebaseerd zijn op beleid dat de regering helemaal niet heeft doorgezet of althans: te weinig heeft doorgezet. Om je een voorbeeld te geven: het mes zou worden gezet in het ambtenarenapparaat. Maar er komen vooralsnog alleen maar ambtenaren bij. En dat kost geld, in plaats van dat het geld oplevert.

Na die omvangrijke schuldsanering in 2010 is Curaçao onder financieel toezicht komen te staan. Om te voorkomen dat er nieuwe schulden gemaakt zouden worden. Curaçao heeft nieuwe schulden gemaakt of dreigt die te maken als de begroting niet in evenwicht wordt gebracht.

Feitelijk zitten Curaçao en Nederland in het zelfde schuitje. Alleen heeft Nederland met politieke wilskracht een Kunduz-akkoord weten te sluiten en heeft het land een betere traditie op het gebied van begrotingsdiscipline. De schulden van de Nederlandse Antillen zijn ooit ontstaan omdat Curaçao te weinig discipline toonde in de beheersing van haar eigen financiën.

Dit gedrag is na de schuldsanering blijkbaar niet veranderd.....

Het CFT constateert dat de overheid geen zicht heeft op haar eigen financiën en dat bijsturing daardoor niet mogelijk is. Je zou kunnen stellen dat het dus nog maar de vraag is of de regering het parlement bewust op het verkeerde been heeft gezet met een te rooskleurig uitzicht op haar geldstromen. Welbeschouwd gaat dat smoesje echter niet op, want als je geen zicht hebt, kun je zelfs - met gladgestreken gezicht - geen rooskleurig beeld geven.

Curaçao heeft twee weken de tijd gekregen om een plan van aanpak te maken, waarin geloofwaardig het mes wordt gezet in de begroting.  Mocht dat niet lukken, dan zal minister Spies van Koninkrijksrelaties een zogenaamde aanwijzing geven. Een dwingende maatregel die moet worden uitgevoerd.

Zover zal het niet komen. Nederland weigert ook maar een seconde onderdeel te worden van het probleem van Curaçao. En dat wordt het op die manier want het financieel toezicht ligt hier gevoelig. Veel Curaçaoënaars vinden dit instrument een inmenging in de autonomie van het eiland.

En daar valt wel wat voor te zeggen. Maar blijkbaar is het nodig, want voor het derde jaar op rij heeft Curaçao een tekort, dat nu daadwerkelijk uit de hand dreigt te lopen. Zonder CFT en schuldsanering was het land waarschijnlijk al failliet. Net als Griekenland. Trouwens ook zo’n mooie tropische vakantiebestemming!

Anousha Nzume in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (3'31")


Populaire posts