Nederland akkoord met bescherming arbeidsmarkt

DEN HAAG - De ministerraad is woensdag 20 juni akkoord gegaan met de 80/20-regeling. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer. Verder moet het wetsvoorstel ook nog een keer langs de Raad van State. 

Die gaf al in een eerder stadium aan haar bedenkingen te hebben. De 80/20 regeling is bedacht door voormalig coalitiepartij PVV en heeft als doel Nederlanders voorrang te geven op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Met de regeling wordt ieder bedrijf verplicht minimaal 80 procent Nederlandse werknemers in dienst te hebben.

Eigen volk eerst 
Onder 'Nederlandse arbeidskrachten’ verstaat de regeling ‘personen die een legaal contract hebben om tegen betaling arbeid te verrichten én in Nederland zijn geboren of uit een wettig gezin komen met een in Nederland geboren vader of moeder. Later werd aan de term ‘Nederlandse arbeidskracht’ ook personen toegevoegd ‘die langer dan vijf jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen en werken.’

Tegenwerpingen
Het wetsvoorstel werd in september vorig jaar afgekeurd door het Internationale Monetaire Fonds. Die oordeelde dat het voorstel ‘niet past bij de huidige stand van de economie’. Die vereist volgens de IMF namelijk ‘een flexibele arbeidsmarkt en dat zou dit wetsvoorstel van juist niet bewerkstelligen.’

Ook de Raad van State uitte haar bedenkingen bij het wetsvoorstel en noemde het zelfs ‘discriminerend en in strijd met de Grondwet.’

Geen discriminatie 
Volgens de PVV is er geen sprake van discriminatie omdat in de grondwet staat dat de regering ‘het recht heeft om wetten te maken om beperkingen op te leggen aan de arbeidsmarkt.’

Verwacht wordt dat de 80/20 regeling in de Wet op het Personenverkeer wordt opgenomen. In die wet zijn al bepalingen op genomen die onderscheid op basis van etniciteit mogelijk maakt.

Remigratie
Tot voor kort stond het protest tegen deze wetgeving, vooral uit Curaçao, invoering in de weg. Naar verluidt heeft Curaçao nu zelf het initiatief genomen tot etnische scheiding in haar wetgeving en is men akkoord met soortgelijke initiatieven in Nederland om de Curaçaose gemeenschap te weren van de Nederlandse arbeidsmarkt.

"Dit past in ons beleid om 'landskinderen' terug te laten keren naar Curaçao", aldus Helmin Wiels, initiatiefnemer van de etnische wetgeving op Curaçao.

Populaire posts