Protest Bonaire wordt steeds luider

De onrust groeit op Bonaire. Volgens de actiegroep Bezorgde Bonairianen is de onvrede over de relatie met Nederland zo groot dat  het weleens zou kunnen leiden tot gewelddadige protesten.
Dat is in ieder geval wat deze actiegroep zaterdag heeft meegedeeld, toen zij een protestbrief overhandigde aan de gezaghebber van Bonaire en aan de Nederlandse regering.


De ontevredenheid onder Bonairianen is groot, dat is wel duidelijk, maar of dat leidt tot opstanden vergelijkbaar met 30 mei 1969, toen Willemstad in Curaçao in brand stond, is nog maar de vraag.
Bonairianen zijn niet gauw de straat op te krijgen om te protesteren, laat staan dat ze Kralendijk daarvoor gaan platbranden. Maar het typeert wel de frustratie en boosheid die er momenteel heerst op het eiland.

Kern van die boosheid is dat veel Bonairianen vinden dat ze als tweederangsburger worden behandeld. Nadat Bonaire op 10 october 2010 een bijzondere gemeente werd binnen het Nederlands staatsbestel, heeft Nederland wel de sociale lasten (bijvoorbeeld door het invoeren van het Nederlandse belastingstelsel), maar niet de sociale lusten, de uitkeringen en ouderdomspensioenen aangepast.

Het contrast wordt erg zichtbaar doordat steeds meer Nederlanders op het eiland wonen, die profiteren van hun Nederlandse verworvenheden. Dat leidt tot veel irritaties. En wat veel Bonairianen in het verkeerde keelgat is geschoten, is dat Nederland deze ongelijke status van Bonaire binnen het Koninkrijk nu wil verankeren in de grondwet. Terwijl is afgesproken om eerst 5 jaar proef te draaien met Bonaire als gemeente om daarna een besluit te nemen over de toekomst.

De actiegroep wil een nieuwe volksraadpleging houden, waarin de bevolking zich opnieuw uitspreekt over de staatkundige band van Bonaire met Nederland. Zij maakt er geen geheim van dat ze vinden dat Bonaire onafhankelijk moet worden, maar stelt wel dat de  bevolking daar over gaat. Niet zij.

De belangrijkste reden waarom Nederland Bonaire niet volledig wil gelijkstellen met een Nederlandse gemeente is, omdat een eventuele gelijkschakeling de Nederlandse schatkist miljoenen gaat kosten. Bovendien is Nederland bang dat het optrekken van de uitkeringen een zuigende werking zal hebben op immigratie naar het eiland en dus naar Nederland zelf.

Anousha Nzume in gesprek met Antillencorrespondent Dick Drayer (4'55")

Populaire posts